ΕΡΓΑΤΙΚΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

24 Κρίσιμες ερωτήσεις & απαντήσεις για την ψηφιακή κάρτα και την ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κρίσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και την ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας που δόθηκαν στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ), από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Στην εκδήλωση διευκρινίσεις έδωσαν  ο  Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας κ. Γεώργιος  Τζιλιβάκης  και η κα Αλεξάνδρα Μπρούμου,  Διευθύντρια Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Από την 1.1.2023 θα ανοίξει το σύστημα για τη δήλωση των πάσης φύσεως αδειών (όπως λίστα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να προβαίνουν σε δήλωσή τους και κατά τη διάρκεια του μήνα που αφορούν και όχι απαραίτητα το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.

1. Τι συμβαίνει όταν απουσιάζει η σήμανση έναρξης ή λήξης στο σύστημα της κάρτας;
Για αυτούς  τους εργαζόμενους,  ως έναρξη ή λήξη  της απασχόλησης τεκμαίρεται το  δηλωμένο ψηφιακό ωράριο. Ωστόσο σε περιπτώσεις συστηματικών τέτοιων παραλείψεων,  γίνεται επιτόπιος έλεγχος  και ζητούνται εξηγήσεις.

2. Τι θα συμβαίνει αν ο εργαζόμενος αρνείται να χτυπήσει την κάρτα;
Εκεί ο εργοδότης έχει δικαίωμα να προχωρήσει -τηρουμένης της  αρχής της αναλογικότητας – από  συστάσεις   μέχρι και λήψη μέτρων, όπως  σε κάθε περίπτωση  αντισυμβατικής συμπεριφοράς  ενώ η τυχόν ύπαρξη κανονισμού εργασίας μπορεί να καθορίσει το  επιτρεπτό πλαίσιο.

3. Θα συνεχίσει η υποχρέωση του Ε11;
Συνεχίζουν να υπάρχουν ως υποχρέωση τόσο το Βιβλίο Αδειών όσο και το Ε11 ωστόσο τείνουν πιθανότατα   στο μέλλον  προς κατάργηση, εφόσον θα  υποκατασταθούν από το νέο σύστημα παρακολούθησης αδειών.

4. Τι θα συμβεί σε τυχόν έκτακτες αλλαγές απασχόλησης;
Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μεταβολή, θα δηλώνεται πάντα εμπρόθεσμα πριν την μεταβολή και την έναρξη της  απασχόλησης, όπως η σχετική διάταξη ορίζει.

5. Τι θα συμβεί με τον έλεγχο σε περίπτωση υπερεργασίας;
Σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν υπάρχει υποχρέωση  προαναγγελίας  για την υπερεργασία, θα ζητούνται  στοιχεία για το αν έχει γίνει πληρωμή της υπερεργασίας.

6. Θα συνεχιστεί η υποχρέωση του Ε8 για την υποβολή των Υπερωριών;
Μέχρι νεοτέρας υφίσταται η υποχρέωση.

7. Πως θα αντιμετωπίζεται η ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου;
Θα πρέπει να γίνει υποβολή  της λήξης της σύμβασης  με το έντυπο Ε7  και στη συνέχεια υποβολή του Ε3 και  της νέας δήλωσης της ορισμένου χρόνου  σύμβασης με το Ε7.

8. Πως θα αντιμετωπίζεται η μετατροπή μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου;                                                                                                                                                                             Εφόσον τα μέρη συμφωνούν να μετατρέψουν τη σύμβαση αορίστου χρόνου, ορθό είναι να μην υποβάλλεται λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου Ε7  και να συνεχίζεται η σύμβαση ως αορίστου χρόνου σύμβαση.

9. Τι θα συμβεί με την ετεροχρονισμένη δυνατότητα  υποβολής  της μεταβολής του ωραρίου των οδηγών για οχήματα που υποχρεούνται να έχουν ταχογράφο με το νέο σύστημα του ψηφιακού ωραρίου;
Αυτή τη στιγμή, δεν καλύπτεται τεχνικά αλλά έχει διαπιστωθεί η αδυναμία και πολύ σύντομα θα δοθεί λύση.

10. Θα έχει τη δυνατότητα η Επιθεώρηση Εργασίας να κάνει ελέγχους ανατρέχοντας και στο παρελθόν;
Ναι θα μπορεί ο ελεγκτής να προχωρήσει σε τέτοιους ελέγχους.

11. Επιτρέπεται  το χτύπημα της  κάρτας στην ευέλικτη προσέλευση  πριν την έναρξη του δηλωθέντος ωραρίου;
Όχι δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα, το χτύπημα έπεται της έναρξης του ωραρίου και παρατείνει αντίστοιχα τη λήξη του ωραρίου.

12. Πως θα αντιμετωπιστούν θέματα μικρών αποκλίσεων στη σήμανση κάρτας  που οφείλονται σε μαζική προσέλευση εργαζομένων  για ανάληψη της εργασίας (σε κλάδους π.χ. όπως στη βιομηχανία);
Υπάρχει η δυνατότητα στους εργοδότες να προμηθευτούν περισσότερες συσκευές  ERGANIcardscanner   για να μην υπάρχουν τέτοιες αποκλίσεις!! Ωστόσο οι ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου θα αναπτυχθούν στη διαβούλευση πριν την ένταξη του στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας.

13. Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται τα χτυπήματα εργαζομένων νωρίτερα από την ώρα έναρξης;
Θα πρέπει η ώρα σήμανσης της κάρτας να συμφωνεί με την δηλωμένη ώρα έναρξης  της  εργασίας και να καταγράφεται στην κάρτα ο πραγματικός χρόνος εργασίας.  Αν  ο  εργαζόμενος έρθει λίγο νωρίτερα από την ώρα ανάληψης εργασίας,  η σήμανση της κάρτας θα γίνει την ώρα έναρξης της απασχόλησης όπως έχει δηλωθεί στην  οργάνωση το χρόνου εργασίας, !!! Εννοείται ότι κατά το χρόνο αυτό και μέχρι την σήμανση της κάρτας ο εργαζόμενος δεν πρέπει να  απασχολείται.  Διευκρινίζεται ότι σαν χρόνος εργασίας θεωρείται αποκλειστικά η διεξαγωγή της εργασίας που τους έχει ανατεθεί και όχι ο εύλογος χρόνος προπαρασκευής τους είτε κατά τη μετάβαση είτε την αποχώρησή τους.

14. Με ποιο τρόπο θα γίνεται η διατήρηση των σημάνσεων της κάρτας εργασίας;
Υπάρχει 10ετής υποχρέωση τήρησης των στοιχείων και ο τρόπος θα είναι οποιαδήποτε νόμιμη μορφή.

15. Θα συνεχίσει η υποχρέωση υποβολής του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού;
Δεν έχει καταργηθεί.

16. Ποιος ο χειρισμός κάποιων πρόσθετων αδειών που δε προβλέπονται από τη νομοθεσία;
Πέραν των θεσμοθετημένων στο νόμο  αδειών οποιαδήποτε άδεια προβλέπεται είτε από ατομική σύμβαση, συλλογική σύμβαση εργασίας  ή απορρέει από  κανονισμό ή  δημοσιευμένη πολιτική της επιχείρησης μπορεί να δηλώνεται ως “άλλη άδεια” ή “ωρωάδεια” στο σύστημα αδειών του ΕΡΓΑΝΗ.

17. Πώς δηλώνεται η έκτακτη απασχόληση 6ης ημέρας σε δηλωμένο 5ήμερο ωράριο;                                                                                                                                                                                    Βάσει νόμου, υπάρχει υποχρέωση αμοιβής με προσαύξηση 30% ωστόσο ο νομοθέτης απαγορεύει την απασχόληση για προστασία της ανάπαυσης του εργαζομένου.  Η δήλωση της 6ης ημέρας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, δεν νομιμοποιεί την απασχόληση. Αν ωστόσο υπάρχει συμφωνία του εργαζομένου και σχετικός όρος στην ατομική σύμβαση, για  6ήμερη απασχόληση (όταν παρίσταται ανάγκη),  να απασχολείται  δηλαδή 6 ημέρες την εβδομάδα με 6,40 ώρες ημερησίως ώστε να εξασφαλίζεται και πάλι η 40ωρη εβδομαδιαία απασχόληση, τότε νόμιμα καλύπτεται η εργασία της 6ης ημέρας. Στην περίπτωση αυτή  πρέπει να  υποβληθεί η σχετική δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν την έναρξη της εβδομάδας εφαρμογής6ήμερης απασχόλησης. Επίσης ένας άλλος τρόπος νόμιμης απασχόλησης π.χ. εργασία το Σάββατο στην 5ήμερη απασχόληση, είναι η χορήγηση ρεπό εντός της εβδομάδας, ώστε να τηρείται η 5ήμερη  40ωρη απασχόληση. Εννοείται ότι πρέπει να  υποβληθεί η σχετική δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας, για την αλλαγή των ημερών εργασίας.

18. Τι συμβαίνει αν δηλώθηκε εκ παραδρομής ψηφιακό ωράριο σε Διευθυντικά Στελέχη;
Αν ο εργαζόμενος πληροί τα κριτήρια  που  έχουν καθοριστεί στην οικεία Υπουργική Απόφαση για να χαρακτηριστεί ένα πρόσωπο Διευθυντικό Στέλεχος ή πρόσωπο εμπιστοσύνης και αναγράφεται η ιδιότητα του  Διευθυντικού Στελέχους,  χωρίς να αναγράφεται ωράριο εργασίας στην  Ατομική Σύμβαση Εργασίας, τότε δε θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με αυτή την εκ παραδρομής υποβολή.

19. Στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας θα συμπεριληφθούν οι Εργαζόμενοι με μη σταθερό τόπο εργασίας, όπως π.χ. οδηγοί, φύλακες, συντηρητές και τεχνικοί;
Από την απογραφική διαδικασία δεν εξαιρείται κανένας εργαζόμενος. Για τα ζητήματα της εφαρμογής κάρτας  θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες   κατόπιν διαβούλευσης με τον κάθε κλάδο.

20. Πως και από ποιον θα δηλώνεται ψηφιακό ωράριο για τους οδηγούς των ΚΤΕΛ;                                                                                                                                                                                         Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν από το Υπουργείο για αυτό τον σύνθετο θέμα.

21. Τι γίνεται στην περίπτωση  έκτακτων αλλαγών  στην εφαρμογή της τηλεργασίας, όταν εργαζόμενος ζητά και  προσέρχεται να εργαστεί με φυσική παρουσία στην επιχείρηση ή και αντίστροφα όταν ειδοποιεί τελευταία στιγμή ότι θα τηλεργαστεί ;
Θα υπάρχει πρόστιμο στην περίπτωση που δεν έχει ενημερωθεί το ΕΡΓΑΝΗ

Οποιαδήποτε μεταβολή οφείλει να δηλώνεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν τη μεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της απασχόλησης. Στην περίπτωση της απασχόλησης με φυσική παρουσία στην επιχείρηση οφείλει να χτυπήσει την  κάρτα παρουσίας. Σε κάθε περίπτωση πριν την επιβολή κυρώσεων ζητώντας εξηγήσεις από τον εργοδότη και εκτιμώνται ώστε να υπάρχει  εικόνα για την κάθε περίπτωση.

22. Διακεκομμένο ωράριο εργασίας, αν μπορεί να μεσολαβεί χρόνος διακοπής μεγαλύτερος των τριών (3) ωρών
Η σχετική διάταξη (άρθρο 56 του ν.4808/2021), ορίζει ως ελάχιστο χρόνο αναπαύσεως μεταξύ των τμημάτων  του ωραρίου πλήρους απασχόλησης τις τρεις (3) ώρες. Επομένως υπάρχει η δυνατότητα, μετά από συμφωνία των μερών, μεγαλύτερου χρόνου αναπαύσεως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η 11ωρη ανάπαυση που ορίζει το Π.Δ. 88/99 όπως ισχύει. Οποιοδήποτε αλλαγή πρέπει να προαναγγέλλεται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

23. Διαδικασία ελέγχου
Ο κανόνας είναι η προηγούμενη ακρόαση αλλά υπάρχουν και οι ευθέως αποδεικνυόμενες  παραβάσεις, όπου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, χωρίς να καλείται ο εργοδότης σε γραπτές εξηγήσεις.

24. Πού πρέπει να τηρούνται τα εκκαθαριστικά εξοφλητικά σημειώματα ;
Τα αναλυτικά εξοφλητικά σημειώματα πρέπει να είναι προς άμεση επίδειξη στους Επιθεωρητές Εργασίας, σε ενδεχόμενο έλεγχο. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται για τον τόπο που τηρούνται (έδρα, υποκατάστημα/παράρτημα κλπ).

Πηγή : www.pim.gr