Ο ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή, ερωτήσεις – απαντήσεις

Το τρέχον σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ για το ενδοκοινοτικό εμπόριο είναι σχεδόν 30 ετών και, παρά ορισμένες πρόσφατες βελτιώσεις, δεν συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, την ψηφιακή οικονομία, τις αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα ή την παγκοσμιοποίηση.

Continue reading