Έως 10 δόσεις η πληρωμή των εκκαθαριστικών του 2016

Νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής των φόρων που θα βεβαιωθούν με τα εκκαθαριστικά των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Read more

Τι αλλάζει με τον φόρο στο κρασί

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιβάλλεται στο κρασί από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι απαιτητός και κατά συνέπεια και μόνο για τη μεταβατική περίοδο της πρώτης εφαρμογής της επιβολής ΕΦΚ θα πρέπει να υποβληθεί από τους υπόχρεους η δήλωση αποθεμάτων μέχρι και τις 4 Μαρτίου 2016, ενώ η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μαζί με τη δήλωση μικρού οινοπαραγωγού προκειμένου να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις ακόμη και χωρίς την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σε κάθε περίπτωση, στη συνέχεια οι υπόχρεοι θα πρέπει να προβούν σε συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Read more