ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ο ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή, ερωτήσεις – απαντήσεις

Το τρέχον σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ για το ενδοκοινοτικό εμπόριο είναι σχεδόν 30 ετών και, παρά ορισμένες πρόσφατες βελτιώσεις, δεν συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, την ψηφιακή οικονομία, τις αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα ή την παγκοσμιοποίηση.

Το τρέχον σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ για το ενδοκοινοτικό εμπόριο είναι σχεδόν 30 ετών και, παρά ορισμένες πρόσφατες βελτιώσεις, δεν συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, την ψηφιακή οικονομία, τις αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα ή την παγκοσμιοποίηση.

Ταυτόχρονα, νέα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις αρχές Δεκεμβρίου του 2022  δείχνουν ότι το «έλλειμμα ΦΠΑ» (vat gap) (η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ και εκείνων που πράγματι εισπράχθηκαν) ανήλθε σε 93 δισεκατομμύρια ευρώ στην ΕΕ το 2020.
Το ένα τέταρτο του ποσού αυτού αποδίδεται με συντηρητικές εκτιμήσεις στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που συνδέεται με το εμπόριο της ΕΕ, το οποίο παραμένει σημαντικό πρόβλημα στην ΕΕ.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά, ιδίως οι μικρομεσαίες, πρέπει επί του παρόντος να αντιμετωπίσουν έως και 27 διαφορετικά εθνικά συστήματα ΦΠΑ, το καθένα με τις δικές του ξεχωριστές υποχρεώσεις υποβολής διαφόρων εκθέσεων.

Αυτός ο κατακερματισμός μπορεί να επιφέρει σημαντικό διοικητικό φόρτο και οικονομικό κόστος για τις εταιρείες που προσπαθούν να αναπτυχθούν. Ταυτόχρονα, οι ασάφειες σχετικά με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η οικονομία της πλατφόρμας (platform economy) για σκοπούς ΦΠΑ έχει οδηγήσει σε άδικους όρους ανταγωνισμού με την παραδοσιακή οικονομία, ιδίως στους τομείς της στέγασης και των μεταφορών.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η Επιτροπή πρότεινε στις 8.12.2022 ένα πακέτο παρεμβάσεων το λεγόμενο (ViDA)  ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή, το οποίο εκμεταλλεύεται πλήρως τις τεχνολογικές και ψηφιακές εξελίξεις για να προσφέρει ένα πιο σύγχρονο  σύστημα ΦΠΑ που είναι πιο ανθεκτικό έναντι της απάτης.
Θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ανακτούν 11 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα κάθε χρόνο τα επόμενα δέκα χρόνια.

 

Αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις για:

✔ Μετάβαση στην ψηφιακή αναφορά σε πραγματικό χρόνο με βάση την ηλεκτρονική τιμολόγηση για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά στην ΕΕ και ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τις εγχώριες συναλλαγές:

Το νέο σύστημα εισάγει ψηφιακές αναφορές σε πραγματικό χρόνο, βασισμένες σε συναλλαγές για σκοπούς ΦΠΑ, με βάση ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Μόλις λειτουργήσει, το σύστημα θα παρέχει στα κράτη μέλη πολύτιμες πληροφορίες που χρειάζονται για τον έλεγχο των διασυνοριακών συναλλαγών και την ενίσχυση της καταπολέμησης της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, μειώνοντας ταυτόχρονα το διοικητικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις.
Για την καλύτερη χρήση αυτών των δεδομένων για σκοπούς ελέγχου του ΦΠΑ και καταπολέμησης της απάτης, τα κράτη μέλη θα διαθέτουν επίσης τα κατάλληλα εργαλεία διοικητικής συνεργασίας.
Η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση θα συμβάλει στη μείωση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ έως και 11 δισ. ευρώ ετησίως.

✔ Νέοι κανόνες ΦΠΑ για τις πλατφόρμες μεταφοράς επιβατών και τις πλατφόρμες ενοικίασης βραχυπρόθεσμων καταλυμάτων:

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες,
Οι ίδιοι οι φορείς της οικονομίας πλατφόρμας θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για την είσπραξη του ΦΠΑ όταν δεν το κάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών (γιατί, για παράδειγμα, είναι μια μικρή επιχείρηση που δεν απαιτείται συνήθως να εγγραφεί για ΦΠΑ) και για την απόδοση αυτού του ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές.
Αυτό, μαζί με άλλες διευκρινίσεις, θα εξασφαλίσει μια ενιαία προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη και να συμβάλει σε πιο ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαδικτυακών και των παραδοσιακών υπηρεσιών διαμονής και μεταφοράς. Καθιστά επίσης απλούστερη τη ζωή των ΜΜΕ που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον να κατανοούν και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες ΦΠΑ, συχνά σε άλλα κράτη μέλη.
✔ Εισαγωγή ενιαίας εγγραφής ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ:

Με βάση το ήδη υπάρχον μοντέλο «One Stop Shop» για τους εμπόρους ηλεκτρονικού εμπορίου, η νέα πρόταση θα μειώσει περαιτέρω τις συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις που θέλουν να πουλήσουν σε καταναλωτές σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη έχουν να εγγραφούν σε άλλα κράτη μέλη. Με αυτή τη μεταρρύθμιση, οι έμποροι που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά μπορούν να επιλέξουν να εγγραφούν σε ένα μόνο κράτος μέλος για τις πωλήσεις τους σε καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ και για τη μεταφορά αγαθών προς αποθήκευση σε άλλα κράτη μέλη.

Μετά την εγγραφή τους σε ένα κράτος μέλος, θα μπορούν στη συνέχεια να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για τον ΦΠΑ μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης και να αλληλεπιδρούν αποκλειστικά με τη φορολογική διοίκηση αυτού του κράτους μέλους σε μία γλώσσα, παρόλο που οι πωλήσεις τους είναι σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι μικρότερες επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που θέλουν να κλιμακωθούν, θα επωφεληθούν από την πολύ απλούστερη διαχείριση που εισάγουν οι νέοι κανόνες.

Η πρόταση καθιστά επίσης υποχρεωτική για τις διαδικτυακές πλατφόρμες την εγγραφή στο Import One Stop Shop, γεγονός που θα βελτιώσει περαιτέρω τη συμμόρφωση με τον ΦΠΑ.

Συνολικά, τα ανακοινωθέντα μέτρα θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εισπράξουν έως και 18 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον ετησίως από έσοδα από τον ΦΠΑ τα επόμενα δέκα χρόνια. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξοικονομήσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από το κόστος συμμόρφωσης συνολικά την ίδια περίοδο.

➤ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πώς υπολογίζουν επί του παρόντος το ΦΠΑ οι εταιρείες στην ΕΕ;

Επί του παρόντος, οι επιχειρήσεις που πωλούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να υποβάλουν τον γνωστό  «ανακεφαλαιωτικό πίνακα» (vies)  στην εθνική φορολογική τους αρχή, η οποία παρέχει μια συνολική επισκόπηση των αγαθών και των υπηρεσιών που έχουν πουλήσει σε επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τα οποία είναι φορολογούνται σε αυτό το κράτος μέλος. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη, γεγονός που βοηθά τις φορολογικές αρχές να διασφαλίσουν ότι ο ΦΠΑ καταλογίζεται και αποδίδεται σωστά.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις είναι προς το παρόν υποχρεωμένες να συμπληρώνουν τους ανακεφαλαιωτικούς αυτούς πίνακες μόλις τέσσερις φορές το χρόνο σε ορισμένα κράτη μέλη.
Δεδομένου ότι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ μπορεί να λάβει χώρα εν ριπή οφθαλμού, αυτές οι απαιτήσεις αναφοράς δεν επιτρέπουν στις αρχές να εντοπίζουν γρήγορα ύποπτες ή δόλιες συναλλαγές. Οι πληροφορίες φτάνουν στα άλλα κράτη μέλη πολύ αργά – έως και τέσσερις μήνες αργότερα στην καλύτερη περίπτωση. Ούτε οι πληροφορίες είναι αρκετά λεπτομερείς, υπονομεύοντας σοβαρά την ικανότητα των κρατών μελών να καταπολεμούν την εγκληματική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.

Ταυτόχρονα, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη εισαγάγει λύσεις ψηφιακής αναφοράς (DRR) σε πραγματικό χρόνο για εγχώριες συναλλαγές – με σημαντική επιτυχία.
Ωστόσο, μια τέτοια «ατομική» δράση κάποιων κρατών-μελών μπορεί με τη σειρά της να οδηγήσει σε κατακερματισμό σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταφραζόμενη σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις.

Πώς θα λειτουργήσει στην πράξη το νέο σύστημα;

Μόλις τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες, οι εταιρείες της ΕΕ θα εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και θα αναφέρουν αυτόματα στη φορολογική τους διοίκηση ένα υποσύνολο δεδομένων από αυτά τα τιμολόγια σύμφωνα με ένα ευρωπαϊκό πρότυπο. Δεν θα χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν μηνιαίες αναφορές μέσω «ανακεφαλαιωτικών πινάκων», όπως κάνουν τώρα, καθώς αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μέσω των ηλεκτρονικών τους τιμολογίων.

Για την καλύτερη χρήση των αναφερόμενων δεδομένων, οι εθνικές φορολογικές διοικήσεις θα κοινοποιούν τα δεδομένα μέσω ενός νέου συστήματος που θα υποστηρίζει επίσης την κοινή ανάλυση.
Ως εκ τούτου, το νέο σύστημα διασφαλίζει ότι οι αρχές των κρατών μελών ενημερώνονται πλήρως για τις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντάς τους να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα και περιπτώσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
Η κατάργηση των υφιστάμενων επαχθών απαιτήσεων υποβολής των συγκεκριμένων εκθέσεων (vies) και η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση θα εξοικονομήσει από τις επιχειρήσεις της ΕΕ πάνω από 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο στο κόστος συμμόρφωσης τα επόμενα δέκα χρόνια. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση προσφέρει επίσης στις εταιρείες την ευκαιρία να αυτοματοποιήσουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους .

Τέλος, το επικαιροποιημένο πλαίσιο θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη μέλη να εισάγουν υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις εγχώριες επιχειρήσεις στις επιχειρηματικές συναλλαγές, εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι το ίδιο ευρωπαϊκό πρότυπο διατίθεται στις επιχειρήσεις. Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώξουν και να τους χορηγηθεί παρέκκλιση από την ισχύουσα οδηγία για τον ΦΠΑ προκειμένου να το επιτρέψουν αυτό. Για τα κράτη μέλη που έχουν ήδη εφαρμόσει εγχώριο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η πρόταση προβλέπει ότι οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να συγκλίνουν με το νέο πανευρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς έως το 2028, οδηγώντας σε περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων για τις εταιρείες.

Τι είναι η απάτη Missing Trader και πώς θα βοηθήσει το νέο σύστημα αναφοράς στην αντιμετώπισή της;

Η απάτη με το ΦΠΑ ή την Ενδοκοινοτική Απάτη του Έμπορου (MTIC) (ονομάζεται επίσης απάτη καρουζέλ) εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο ΦΠΑ δεν χρεώνεται αμέσως στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων αγαθών μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ (δηλαδή ο προμηθευτής δεν υποχρεούται να χρεώσει ΦΠΑ για τη συναλλαγή του και ο αγοραστής πρέπει να λογιστικοποιήσει τον οφειλόμενο ΦΠΑ).

Για παράδειγμα, όταν ένας εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ έμπορος αγοράζει αγαθά από άλλο κράτος μέλος, δεν καταβάλλει ΦΠΑ στον προμηθευτή, αλλά υποχρεούται να χρεώνει και να λογιστικοποιεί τον ΦΠΑ για τις αποκτήσεις του στο δικό του κράτος μέλος.

Από την άλλη πλευρά, οι προμηθευτές δεν χρειάζεται να επιβάλλουν ΦΠΑ στις πωλήσεις τους και έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον ΦΠΑ που έχουν ήδη καταβάλει. Οι απατεώνες μπορούν να επωφεληθούν από το σύστημα αποκτώντας αγαθά χωρίς ΦΠΑ και μεταπωλώντας τα στην εγχώρια αγορά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και σε χαμηλότερη τιμή από τους ανταγωνιστές.

Απάτη λαμβάνει χώρα όταν αυτός ο ΦΠΑ δεν μετακυλίεται στις εθνικές αρχές. Η πρώτη εταιρεία της αλυσίδας στο κράτος μέλος απόκτησης (ο Έμπορος που λείπει) μπορεί απλά να εξαφανιστεί, παίρνοντας μαζί του τον εισπραχθέντα ΦΠΑ. Αυτό το είδος απάτης συμβαίνει πολύ γρήγορα. Οι έμποροι μπορούν να εξαφανιστούν μετά από μερικούς μήνες καθιστώντας τον εντοπισμό της απάτης και την επακόλουθη επιβολή του ΦΠΑ που λείπει μια πραγματική πρόκληση για τις φορολογικές αρχές που – επί του παρόντος – βασίζονται σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες πληροφορίες από τους φορολογούμενους.

Διασφαλίζοντας ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διαθέτουν πληροφορίες ψηφιακής αναφοράς σε πραγματικό χρόνο για διασυνοριακές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, θα είναι σε πολύ καλύτερη θέση να καταπολεμήσουν ταχύτερα και να αντιμετωπίσουν αυτήν την απάτη.

➤ΕΝΙΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΠΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε

Πώς συμβαδίζει το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ με την ψηφιακή εποχή όσον αφορά την εγγραφή ΦΠΑ;

Έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος τα τελευταία χρόνια για να καταστεί το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ όσο το δυνατόν πιο εύκολο στη χρήση για εταιρείες που πωλούν σε καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως στο διαδίκτυο. Από τον Ιούλιο του 2021, ένα νέο διαδικτυακό σύστημα (το «One Stop Shop» – ή OSS – και «Import One Stop Shop» – ή IOSS – πύλες) επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δηλώνουν και να επιστρέφουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για τις διασυνοριακές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσίες προς τους καταναλωτές εντός της ΕΕ μέσω της διοίκησης ενός κράτους μέλους και σε μία γλώσσα (βλ. ξεχωριστή ερώτηση παρακάτω).

Ωστόσο, ορισμένοι έμποροι που θέλουν να πουλήσουν αγαθά σε καταναλωτές εντός ενός κράτους μέλους άλλου από το δικό τους, πρέπει να εγγραφούν σε αυτά τα άλλα κράτη μέλη για σκοπούς ΦΠΑ. Το ίδιο πρόβλημα επηρεάζει τους εμπόρους που θέλουν απλώς να μεταφέρουν το απόθεμα σε άλλο κράτος μέλος για αποθήκευση. Η εγγραφή για ΦΠΑ μπορεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, κοστίζοντας τουλάχιστον 1.200 ευρώ ανά κράτος μέλος – ιδιαίτερα δαπανηρή για ΜΜΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν.

Πώς θα αντιμετωπισθεί το θέμα;

Η Ε.Ε προτείνει να επεκταθεί το σύστημα OSS ώστε να περιλαμβάνει πρόσθετες πωλήσεις, δίνοντας έτσι στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εγγραφούν μόνο μία φορά σε ένα κράτος μέλος για τις προμήθειες τους σε ολόκληρη την ΕΕ, ακόμη και όταν θέλουν απλώς να μεταφέρουν απόθεμα σε άλλο κράτος μέλος για να πωληθούν εκεί απευθείας στους καταναλωτές σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το διευρυμένο «One Stop Shop» θα τους επιτρέψει να μεριμνούν για τις υποχρεώσεις τους για τον ΦΠΑ μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης και σε μία γλώσσα.

Επιπλέον, επεκτείνοντας τη διάταξη του υπέυθυνου προμηθευτή, οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα εισπράττουν επίσης τον οφειλόμενο ΦΠΑ για πωλήσεις μέσω των πλατφορμών τους που πραγματοποιούνται από εμπόρους εγκατεστημένους στην ΕΕ, απλοποιώντας έτσι περαιτέρω τις υποχρεώσεις ΦΠΑ για αυτούς τους εμπόρους της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις, το 93% των οποίων είναι ΜΜΕ, θα εξοικονομήσουν 800 εκατ. ευρώ ετησίως σε δαπάνες που σχετίζονται με την εγγραφή ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την πρόταση, εταιρείες σε ένα κράτος μέλος που κατέχουν μετοχές σε άλλο θα μπορούν επίσης να πωλούν αγαθά σε άλλη εταιρεία στο δεύτερο κράτος μέλος, όπου η αποδέκτρια επιχείρηση θα καταλογίζει ΦΠΑ σε αυτό το κράτος μέλος (σύμφωνα με τον αντίστροφο μηχανισμό) χωρίς ο προμηθευτής που χρειάζεται να εγγραφεί χωριστά για λόγους ΦΠΑ. Οι εταιρείες σε αυτήν την κατάσταση πρέπει επί του παρόντος να εγγραφούν για ΦΠΑ σε άλλα κράτη μέλη μόνο και μόνο για να πουλήσουν το απόθεμα σε άλλη επιχείρηση.

Παράδειγμα 1:

Σήμερα, ένας χονδρέμπορος λουλουδιών και φυτών με έδρα τη Γαλλία, ο οποίος διαθέτει αποθέματα σπόρων και φυτών στη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία για πώληση σε καταναλωτές αργότερα, πρέπει να εγγραφεί και να συμμορφωθεί με τους κανόνες διαχείρισης ΦΠΑ σε καθένα από αυτά τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, αυτός ο χονδρέμπορος θα έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί μόνο μία φορά για ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ και θα μπορεί να φροντίζει για όλη τη διαχείριση του ΦΠΑ μέσω της διαδικτυακής πύλης, σε μία μόνο γλώσσα. Αυτό θα του εξοικονομήσει χρήματα και χρόνο που μπορεί να επενδύσει στην επιχείρησή του.

Παράδειγμα 2:

Εάν ο ίδιος χονδρέμπορος θέλει να πραγματοποιήσει πωλήσεις σε άλλες επιχειρήσεις στα κράτη μέλη στα οποία διατηρεί τα αποθέματά του, θα μπορεί να εφαρμόσει τον μηχανισμό αντίστροφης χρέωσης. Αυτό θα του επιτρέψει να αποφύγει την εγγραφή σε αυτά τα κράτη μέλη, καθώς η επιχείρηση που αποκτά τα αγαθά θα δηλώσει και θα καταβάλει τον οφειλόμενο ΦΠΑ.

Τι αλλάζει για τις διαδικτυακές πλατφόρμες που πωλούν στην ΕΕ;

Η νέα πρόταση καθιστά επίσης υποχρεωτική την εγγραφή στο σύστημα IOSS για τις πλατφόρμες που πωλούν αγαθά από τρίτες χώρες σε καταναλωτές στην ΕΕ. Αυτή η κίνηση θα διασφαλίσει περαιτέρω ότι ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε όλα τα επιλέξιμα αγαθά που πωλούνται στην ΕΕ, διασφαλίζοντας με τη σειρά του έσοδα για τα κράτη μέλη και φέρνοντας πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Ξεχωριστά, οι διαδικτυακές πλατφόρμες που διευκολύνουν την πώληση αγαθών σε τελικό καταναλωτή στην ΕΕ θα είναι υπεύθυνες για την είσπραξη και την αποστολή του ΦΠΑ («υπεύθυνος προμηθευτής»), είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός της ΕΕ. Επιπλέον, οι πλατφόρμες θα γίνουν επίσης ο υπεύθυνος προμηθευτής για τις μεταφορές αγαθών των υποκείμενων προμηθευτών σε άλλα κράτη μέλη, πριν από την πώλησή τους. Οι επιλογές απλούστευσης του OSS είναι επίσης διαθέσιμες για τις πλατφόρμες για τη δήλωση και την πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ για όλες αυτές τις προμήθειες.

Ποιες άλλες αλλαγές προτείνονται σήμερα για τη βελτίωση του συστήματος One Stop Shop;

Το «One Stop Shop» (OSS) και το «Import One Stop Shop» (Import OSS) επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δηλώνουν και να αποδίδουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για τις πωλήσεις τους σε αγαθά και υπηρεσίες εντός της ΕΕ και για τις εισαγωγές αγαθών χαμηλής αξίας στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα σχεδιάστηκε για να απλοποιήσει τη συμμόρφωση με τον ΦΠΑ για τις διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις και να εισαγάγει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους αγοραστές της ΕΕ όσον αφορά την τιμολόγηση και την επιλογή των καταναλωτών. Συμβάλλει επίσης σε ένα δικαιότερο και απλούστερο σύστημα φορολογίας στην ΕΕ και στον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ σύμφωνα με την πραγματικότητα της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τα στοιχεία που προέκυψαν μετά από μια εκ των υστέρων αξιολόγηση των πρώτων 6 μηνών εφαρμογής του πακέτου ηλεκτρονικού εμπορίου δείχνουν την επιτυχή εφαρμογή του νέου συστήματος με τα κράτη μέλη να εισπράττουν περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ από έσοδα ΦΠΑ μέσω των πυλών OSS και IOSS, που ισοδυναμεί σε περίπου 16 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τώρα που τα συστήματα OSS και IOSS είναι πλήρως σε λειτουργία, η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω στοχευμένες απλουστεύσεις που μπορούν να προσφέρουν ακόμη καλύτερη εμπειρία στους εμπόρους και τους πελάτες του ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΠΗΓΗ: Taxheaven