«Μαύρη τρύπα» 610,5 εκατ. ευρώ άφησε το 2015 στο σύνολο των φορολογικών εσόδων (άμεσοι και έμμεσοι φόροι), καταγράφοντας μείωση κατά 1,38% έναντι του 2014.