Οι υπηρεσίες της ΓΓΠΣ ξεκίνησαν να αποθηκεύουν στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, τόκους καταθέσεων